ĐI ĐÂU CŨNG NHỚ VỀ CƠM TẤM SÀI GÒN

ĐI ĐÂU CŨNG NHỚ VỀ CƠM TẤM SÀI GÒN

Sài Gòn là vùng đất đa văn hoá, ẩm thực Sài Gòn vì thế cũng pha trộn hương vị của nhiều vùng miền. Tuy nhiên, với cơm tấm thì khác, tới mức người ta vẫn nói với nhau rằng “Đến Sài Gòn mà chưa ăn cơm tấm là chưa thật sự đến Sài Gòn”. Thật