Cơm tấm Sườn Miếng – Sườn cốt lếch nướng

30.000 đ
Chi tiết sản phẩm

Cơm tấm Sườn Miếng